Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mạng viễn thông thế hệ mới (NGN) và giải pháp của Alcatel - lucent.
Authors: Nguyễn Tuấn Anh
Advisor: Trần Quang Vinh
Keywords: Mạng viễn thông
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Mạng NGN và công nghệ chuyển mạch mềm - softswitch. Tổng quan về IMS. Kiến trúc mạng IMS của Alcatel - lucent. Kết nối mạng GPON tới IMS. Thực trạng mạng IMS.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3954
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273690-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 205,95 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273690.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,5 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.