Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo chất nhũ hóa phù hợp cho sản xuất dầu nhũ thủy lực dùng trong khai thác than.
Authors: Nguyễn Tiến Giang
Advisor: Lê Văn Hiếu
Keywords: Chất nhũ hóa; Chế tạo
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan chất lỏng thủy lực, nhũ tương và chất hoạt động bề mặt, alkanolamide. Thực nghiệm tổng hợp alkanolamide. Kết quả tổng hợp metyleste, chất nhũ hóa sunamide, đánh giá tính năng chất nhũ hóa sunamide.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3955
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272537-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 91,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272537.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,68 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.