Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của tháp tách khí hóa lỏng (debutanizer) trong phân xưởng xúc tác liên tục (CCR) của nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Authors: Trần Thị Hiền
Advisor: Nguyễn Minh Tân
Keywords: Hóa dầu; Khí hóa lỏng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về tháp debutanizer trong nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất. Nghiên cứu và khảo sát các thông số hoạt động của tháp. Đưa ra kết quả khảo sát nhiệt độ, áp suất của tháp, khảo sát năng lượng tiêu thụ.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ hữu cơ-hóa dầu và khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3961
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272809-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 129,13 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272809.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,87 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.