Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp đặc trưng và ứng dụng xúc tác Meso-SAPO.
Authors: Trần Quốc Hải
Advisor: Nguyễn Khánh Diệu Hồng
Keywords: Rây phân tử; Xúc tác hóa học; Tổng hợp
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vật liệu rây phân tử, vật liệu aluminophotphat, Sapo-5, meso-sapo, lý thuyết về phản ứng cracking, về cặn béo thải. Tổng hợp Sapo-5, meso-sapo, các phương pháp nghiên cứu đặc trưng xúc tác, quá trình cracking cặn béo thải thu nhiên liệu diesel sử dụng xúc tác chứa nền họ sapo, đánh giá tính chất của nguyên liệu và sản phẩm. Kết quả chứng minh cấu trúc của sapo-5, cấu trúc của vật liệu meso-sapo.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3971
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272872-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 214,26 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272872.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,76 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.