Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy mô đun Kỹ thuật số nghề Điện tử Dân dụng tại trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội.
Authors: Trần Thúy Hằng
Advisor: Hà Thu Lan
Keywords: Mô đun; Giảng dạy; Trường cao đẳng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận của phương pháp dạy học tích hợp và việc xây dựng bài giảng điện tử. Thực trạng giảng dạy mô đun kỹ thuật số tại trường cao đẳng nghè công nghiệp Hà Nội. Thiết kế bài giảng điện tử mô đun kỹ thuật số nghề điện tử dân dụng tại trường.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy - Chuyên sâu Sư phạm kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3973
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273239-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 173,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273239.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,37 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.