Thông tin tài liệu


Title: Mô phỏng chuyển động của con người cho robot sử dụng hệ thống bắt chuyển động theo thời gian thực
Authors: Phạm Ngọc Hưng
Advisor: Nguyễn Kim Khánh
Keywords: Robot; Mô phỏng; Chuyển động người cho robot
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan chung về robot. Biểu diễn chuyển động con người. Mô phỏng chuyển động người cho robot.
Description: Luận văn thạc sỹ Ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/398
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

45

VIEWS & DOWNLOAD

63

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253733.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,22 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253733-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 144,4 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.