Thông tin tài liệu


Title: Mạng thế hệ mới và triển khai IPTV trên mạng thế hệ mới.
Authors: Nguyễn Thanh Sơn
Advisor: Phạm Công Hùng
Keywords: Mạng viễn thông; Công nghệ
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mạng thế hệ mới NGN. Giới thiệu chung về công nghệ IPTV. Triển khai dịch vụ IPTV trên mạng truyền tải IP/MPLS tại Hà Nội.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy - Chuyên sâu Sư phạm kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3981
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273663-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 133,45 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273663.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,72 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.