Thông tin tài liệu


Title: Tính toán động học, động lực học và điều khiển máy CNC 3 trục có cấu trúc động học song song.
Authors: Vũ Trường Lam
Advisor: Nguyễn Hồng Thái
Keywords: Máy công cụ; Động lực học; Động học; Điều khiển
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về cơ cấu song song có cấu trúc trực giao. Phân tích động học, động lực học và điều khiển học. Giới thiệu hệ thống điều khiển.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Cơ điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3984
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273751-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 122,35 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273751.pdf
    Restricted Access
  • Size : 11,29 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.