Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp Biokerosen từ dầu hạt cải trên xúc tác KNO¬3/Al2O3.
Authors: Nguyễn Thị Thanh Hải
Advisor: Đinh Thị Ngọ
Keywords: Hạt cải; Xúc tác; Tổng hợp
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan nhiên liệu phản lực, nhiên liệu sinh học các phương pháp sản xuất biokerosen; xúc tác quá trình trao đổi este. Phân tích tính chất hóa lý của dầu hạt cải. Tổng hợp và đặc trưng xúc tác KNO3/Al2O3, tổng hợp metyl este từ dầu hạt cải, các phương pháp đánh giá chất lượng của metyl este,..Nêu kết quả đánh giá hoạt tính của xúc tác, khảo sát các điều kiện để tổng hợp metyl este.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3992
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272908-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 62,37 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272908.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,57 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.