Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Đoàn Văn Dương;  Advisor : Tạ Cao Minh (2017)

 • Tổng quan về chiếu sáng led ứng dụng trong smart home. Tính toán và thiết kế mạch lực. Mô hình hóa và thiết kế bộ điều khiển. Thiết kế hệ thống điều khiển từ xa. Mô phỏng phần điều khiển từ xa bằng proteus, mô phỏng phần công suất bằng phần mềm PSIM. Thực nghiệm bộ nguồn, thực nghiệm kết hợp bộ điều khiển từ xa và bộ nguồn.

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Tiến Dương;  Advisor : Tạ Cao Minh (2017)

 • Tổng quan về chiếu sáng đèn led. Lựa chọn cấu hình bộ nguồn, cấu hình flyback. Tính toán và thiết kế mạch lực. Mô hình hóa và thiết kế mạch điều khiển. Kết quả mô phỏng bằng phần mềm PSIM, bài toán mô phỏng và kết quả mô phỏng. Sơ đồ mạch thực nghiệm, sơ đồ mạch lắp ráp hoàn chỉnh, kết quả đo thực tế.

 • Thesis


 • Authors : Bùi Thị Hồng Thắm;  Advisor : Đào Phương Nam (2017)

 • Tổng quan các nghiên cứu về "quy hoạch động thích nghi bền vững". Cơ sở lý thuyết tối ưu. Điều khiển tối ưu cho hệ tuyến tính bất biến theo thời gian không biết trước tham số. Áp dụng cho điều khiển chuyển động hệ một tay máy, hệ con lắc ngược.

 • Thesis


 • Authors : Ngô Ngọc Hoàng;  Advisor : Đào Phương Nam (2017)

 • Tổng quan về mạng nơron nhân tạo. Điều khiển thích nghi, robot, mạng nơron và bộ điều khiển phản hồi rise. Ứng dụng mạng nơron truyền thẳng và bộ điều khiển rise trong điều khiển thích nghi robot.