Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Xuân Bắc;  Advisor : Bùi Đăng Thảnh (2017)

 • Tổng quan về hệ làm sạch bồn chứa dầu. Quy trình làm sạch, hệ thống các thiết bị chính. Cách vận dụng tích hợp các modul trong hệ thống làm sạch. Nghiên cứu, thiết kế phần cứng hệ thống điều khiển; thiết kế và lập trình phần mềm trên PLC S7-400 cho hệ thống; thiết kế và lập trình phần mềm điều khiển giám sát trên WinCC cho hệ thống.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Quyết;  Advisor : Hoàng Sỹ Hồng (2017)

 • Tổng quan về phòng sạch và hệ thống điều khiển bộ xử lý khí AHU. Thiết kế tổng thể hệ thống. Phân tích, lựa chọn cảm biến cho hệ thống; tính toán thiết kế tủ điều khiển DDC; viết lưu đồ thuật toán; lập trình DDC trên phần mềm của hãng honeywell; lập trình giao diện HMI.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Đà;  Advisor : Nguyễn Mạnh Tiến (2015)

 • Tổng quan về công nghệ sản xuất xi măng. Giới thiệu về hệ thống điều khiển phân tán và hệ thống điều khiển PLC trong công nghiệp. Công nghệ công đoạn nghiền liệu thô nhà máy xi măng Bút Sơn - Hà Nam. Xây dựng cấu hình hệ thống và lập trình điều khiển. Thiết kế giao diện và mô phỏng.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Trường Giang;  Advisor : Phạm Việt Phương (2015)

 • Giới thiệu về hệ thống vận hành từ xa. Lý thuyết thụ dộng và hệ LTI có trễ. Hệ thống vận hành từ xa có phản hồi lực. Ổn định hệ thống vận hành từ xa trễ hằng số trên cơ sở biến sóng. Ổn định hệ thống vận hành từ xa trễ biến thiên bằng bộ lọc tái tạo năng lượng. Mô phỏng trên Matlab-Sumilink.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Sơn;  Advisor : Phạm Việt Phương (2015)

 • Tổng quan về các bộ biến đổi đa mức nguồn áp. Tìm hiểu cấu trúc và các phương pháp điều chế module MMC. Ứng dụng module MMC trong hệ thống HVDC Plus của hãng Siemens. Mô hình hóa và thiết kế bộ điều khiển cho hệ thống HVDC Plus. Mô phỏng hệ thống HVDC plus sử dụng phần mềm PSCAD.