Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hồng Hà;  Advisor : Tạ Cao Minh (2007)

 • Giới thiệu động cơ từ trở thay đổi, nguyên lý hoạt động của động cơ và ưu nhược điểm. Đưa ra các phương trình điện từ, phương trình moment để mô hình hoá động cơ, mô phỏng thử nghiệm. Nêu các phương pháp điều khiển, bộ biến đổi và tổng hợp các mạch vòng điều khiển hệ truyền động động cơ SRM. Giới thiệu phương pháp giảm xung moment cho động cơ SRM

 • Thesis


 • Authors : Võ Quốc Tuấn;  Advisor : Hoàng Minh Sơn (2007)

 • Phân tích các yêu cầu công nghệ, các bài tgoán điều khiển đối với tháp chưng luyện dầu thô tại nhà máy lọc dầu Dung Quất. Nghiên cứu và phân tích cấu trúc các vòng điều khiển. Đánh giá tính hợp lý của cấu trúc điều khiển

 • Thesis


 • Authors : Lê Văn Chinh;  Advisor : Nguyễn Phùng Quang (2008)

 • Mô tả tổng quan về robot 6 bậc tự do. Mô hình hoá Robot theo phương pháp Euler - Lagrange. Thực hiện mô hình hoá Robot IRB 2400 trên nền Matlab/Simulink và công cụ Simmechanics. Thiết kế điều khiển động lực học Robot 6 bậc tự do sử dụng bộ điều khiển PD phi tuyến

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Vinh;  Advisor : Nguyễn Văn Liễn (2008)

 • Trình bày truyền động điện trong công nghệ quấn tháo băng vật liệu. Nguyên tắc điều khiển và chế độ làm việc của động cơ truyền động. Tính toán thuật toán bù phi tuyến và thiết kế hệ truyền động. Mô phỏng hệ thống.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Phú Cường;  Advisor : Nguyễn Quang Địch (2012)

 • Trình bày tìm hiểu về cấu trúc và nguyên lý làm việc của động cơ tự nâng. Xây dựng mô hình toán học cho động cơ tự nâng rô to lồng sóc. Thiết kế hệ điều khiển véc tơ tựa theo từ thông rô to. Mô phỏng hệ thống điều khiển sử dụng phần mềm Matlab - Simulink.