Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đặng Ngọc Toàn;  Advisor : Phan Xuân Minh (2010)

  • Giới thiệu về điều khiển tuyến tính hoá chính xác. Trình bày khái quát và xây dựng thuật toán thiết kế bộ điều khiển dự báo liên tục GPC và NGPC. Phương pháp thiết kế và cấu trúc cũng như xây dựng thuật toán bộ điều khiển dự báo thích nghi phi tuyến.

  • Thesis


  • Authors : Vũ Ngọc Ánh;  Advisor : Trần Trọng Minh (2012)

  • Trình bày tổng quan về bộ lọc tích cực. Nguyên lý làm việc của nghịch lưu nguồn Z và thuật toán điều chế vector không gian cho nghịch lưu nguồn Z. Xây dựng cấu trúc lọc tích cực trên cơ sở nghịch lưu nguồn Z. Mô phỏng bộ lọc tích cực trên cơ sở bộ biến đổi Z.

  • Thesis


  • Authors : Trần Trọng Chiến;  Advisor : Nguyễn Văn Liễn (2010)

  • Tổng quan về hệ thống truyền động điện biến tần - động cơ xoay chiều. Biến tần nguồn dòng. Nghịch lưu điều khiển vector và cấu trúc hệ truyền động điện biến tần nguồn dòng - động cơ không đồng bộ ba pha. Mô phỏng hệ truyền động điện biến tần nguồn dòng - động cơ không đồng bộ ba pha