Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Công Trung;  Advisor : Nguyễn Quốc Cường (2015)

 • Giới thiệu chung về cân băng tải, các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu đo lường cân băng tải. Phân tích thiết kế hệ thống kiểm định cân băng tải. Phân tích thiết kế hệ thống phần cứng và phần mềm.

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Văn Duyên;  Advisor : Hoàng Minh Sơn (2012)

 • Giới thiệu công nghệ Nhà máy nhiệt điện Cà Mau 1. Hệ thống điều khiển và giám sát nhà máy. Hệ thống điều khiển tuốcbin hơi ST12.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Phương Huệ;  Advisor : Phạm Thị Ngọc Yến (2010)

 • Giới thiệu hệ thống đo và điều khiển nhiệt độ. Cảm biến đo nhiệt độ. Các phương pháp đo nhiệt độ. Thiết kế bài thí nghiệm lựa chọn cảm biến đo nhiệt độ. Thiết kế và xây dựng một số bài thí nghiệm ứng dụng hệ thống đo lường và điều khiển nhiệt độ. Giới thiệu hệ thống đo và điều khiển nhiệt độ. Cảm biến đo nhiệt độ. Các phương pháp đo nhiệt độ. Thiết kế bài thí nghiệm lựa chọn cảm&#...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Công Trang;  Advisor : Phan Xuân Minh (2012)

 • Trình bày tổng quan hệ thống Scada. Giải pháp cho hệ thống Scada. Thiết kế kỹ thuật cho hệ thống local scada bằng phần mềm Intouch wonderware.