Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Toàn Thắng;  Advisor : Bùi Quốc Khánh (2010)

  • Trình bày tổng quan về các hệ thống cân bằng tàu và các phương tiện nổi. Tìm hiểu mô hình động học tàu thủy, các thuật toán và phương pháp điều khiển cân bằng tàu. Xây dựng thử nghiệm hệ thống điều khiển cân bằng cho tàu LASH.

  • Thesis


  • Authors : Lê Thanh Bằng;  Advisor : Cung Thành Long (2015)

  • Tổng quan chung về scada ngành điện, mạng máy tính, giao diện và giao thức kết nối. Tổng quan quy trình điều độ, nhiệm vụ của hệ thống viễn thông, phân tích đánh giá mô hình kết nối scada trạm 110kv. Xây dựng và đấu nối hệ thống viễn thông scada trạm biến áp 110 Minh Đức.

  • Thesis


  • Authors : Vũ Văn Giang;  Advisor : Võ Thu Hà (2015)

  • Tổng quan về CNC, công nghệ máy phay CNC. Hệ thống điều khiển máy phay CNC. Thiết kế bộ điều khiển vị trí cho các trục máy phay CNC.