Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Duy Du;  Advisor : Trương Hoành Sơn (2015)

  • Tổng quan về gia công tinh bề mặt hình học phức tạp trong kỹ thuật. Cơ chế tạo hình bề mặt chi tiết gia công bằng dao phay đầu cầu. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt chi tiết phay tinh. Thực nghiệm phay tinh bề mặt theo các kết quả nghiên cứu.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hữu Định;  Advisor : Phạm Văn Nghệ (2010)

  • Nghiên cứu lý thuyết cơ bản về máy công cụ điều khiển theo chương trình số. Phân tích tính toán yêu cầu kỹ thuật của hệ thống cấp phôi. Phân tích tính toán thông số kỹ thuật của hệ thống thay chày cối. Hệ thống điều khiển máy đột dập