Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Hoàng Ngọc Ân;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2014)

  • Giới thiệu về robot công nghiệp, robot hàn, robot hàn ống dẫn dầu khí. Phân tích chuyển động của robot hàn ống dẫn dầu khí PWR. Thiết kế hệ thống dẫn động cho robot hàn ống dẫn dầu khí PWR.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Ngọc Anh;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2014)

  • Giới thiệu chung về robot, công nghệ hàn hồ quang, cấu trúc chung của robot hàn, một số loại robot hàn, ứng dụng robot hàn trong ngành dầu khí. Tính động học robot hàn ống dẫn dầu khí. Thiết kế quỹ đạo chuyển động cho robot hàn ống dẫn dầu khí.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Anh Đức;  Advisor : Vũ Toàn Thắng (2014)

  • Tổng quan về các phương pháp đo độ thẳng, về đệm khí. Tính toán thiết kế, chế tạo, lắp đặt xe trượt đệm khí. Kết quả đo độ nhám bề mặt của băng máy U3M-10M trước khi mài nghiền, độ nhám bề mặt làm việc của đệm khí chịu tải, đệm khí hướng dẫn,...