Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Văn Hòa;  Advisor : Nguyễn Huy Ninh (2014)

  • Tổng quan về máy CNC - trung tâm gia công UCP600. Nghiên cứu hệ điều hành Heidenhain iTNC530. Vận hành trung tâm gia công UCP600. Ứng dụng phần mềm Solidworks 2012 để thiết kế. Lập trình gia công chi tiết tuabin trên trung tâm gia công CNC 5 trục.