Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Ngô Kim Tuấn;  Advisor : Đào Duy Trung; Phạm Văn Hùng (2013)

 • Trình bày tổng quan về máy rửa quặng và các ứng dụng của vành lăn; Tổng quan các phương án công nghệ để phục hồi vành lăn máy rửa quặng; Thiết kế phục hồi và các bước phục hồi cơ bản vành lăn máy rửa quặng trên cơ sở hàn đắp phục hồi.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Tuấn;  Advisor : Trịnh Minh Tứ (2014)

 • Tổng quan về lô sâu và một số phương pháp gia công lỗ sâu. Các công nghệ gia công lỗ sâu chính xác. Giới thiệu dụng cụ và thiết bị gia công lỗ sâu. Thiết kế chế tạo và thử nghiệm mũi khoan lỗ sâu.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Hậu;  Advisor : Nguyễn Trọng Doanh (2014)

 • Tổng quan về điều khiển các hệ thống công nghiệp và PLC. Giới thiệu công nghệ xử lý dầu khí tại giàn trung tâm số 2. Lập trình điều khiển hệ thống an toàn trên giàn trung tâm số 2.

 • Thesis


 • Authors : Đinh Xuân Toàn;  Advisor : Nguyễn Tiến Dương (2014)

 • Tổng quan về các loại dầm hàn và ứng dụng của chúng, ứng dụng của dầm hàn chữ I, tính cấ thiết của việc nghiên cứu ứng suất và biến dạng khi hàn dầm chữ I. Công nghệ hàn dầm chữ I. Ứng suất và biến dạng khi hàn dầm chữ I. Ứng dụng tính toán chế độ hàn, ứng suất và biến dạng khi hàn dầm chữ I. Nghiên cứu thử nghiệm đo biến dạng hàn. Các biện pháp xử lý biến dạng dư.

 • Thesis


 • Authors : Lê Việt Dũng;  Advisor : Trần Văn Địch (2016)

 • Tổng quan về độ chính xác gia công cơ. Giới thiệu cac qui luật phân bố của độ chính xác gia coogn. Xác định các đặc tính của các qui luật phân bố của độ chính xác gia công. Xác định độ chính xác gia công của chi tiết trên máy tiện.