Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Bá Văn Trường;  Advisor : Trần Hoài Linh (2014)

  • Tổng quan về các phương pháp định vị sự cố trên đường dây tải điện; phương pháp định vị sự cố dựa trên tín hiệu đo lường từ một phía, 2 phía, dựa trên nguyên lý sóng lan truyền, sóng lan truyền từ đầu đường dây. Xây dựng mô hình mô phỏng sóng lan truyền trên đường dây dài sử dụng phần mềm Matlab. Lập trình xử lý tính toán để xác định thông số sự cố từ sóng lan truyền. Các kết ...

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Duy Hưng;  Advisor : Nguyễn Đình Thắng (2014)

  • Phân tích chọn phương án thiết kế và tính toán cách điện. Cấu tạo chung của máy cắt 110kv Siemens (3AP1FG). Thiết kế bộ truyền động. Tính toán mạch vòng dẫn điện. Lựa chọn và tính toán buồng dập hồ quang, quy trình thí nghiệm máy cắt SF6 sau lắp đặt.