Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Trần Quang Trung;  Advisor : Nguyễn Xuân Tùng (2014)

 • Tổng quan việc định vị chính xác điểm sự cố trên đường dây tải điện, đường dây truyền điện. Phương pháp định vị điểm sự cố dựa theo tín hiệu đo lường từ một phía. Nêu phương pháp định vị sự cố dựa theo tín hiệu đo lường từ hai đầu đường dây với đường dây có rẽ nhánh. Công cụ sử dụng và thuật toán định vị sự cố trên đường dây có rẽ.

 • Thesis


 • Authors : Đàm Tá Hải;  Advisor : Nguyễn Đức Huy (2015)

 • Tìm hiểu về máy phát đồng bộ và hệ thống kích từ. Hệ thống kích từ điển hình và bộ điều chỉnh điện áp AVR. Giới thiệu chung về ổn định hệ thống điện. Các phương pháp chỉnh định bộ PSS. Tính toán áp dụng cho lưới điện phía bắc, khu vực Sơn La.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Việt Anh;  Advisor : Lê Việt Tiến (2015)

 • Giới thiệu về hệ thống điện, đánh giá độ tin cậy cung cấp điện, nguồn điện phân tán. Đánh giá độ tin cậy cung cấp điện khi có nguồn phân tán. Áp dụng các phương pháp phân tích và monte carlo tính toán các chỉ số độ tin cậy của lưới khi có sự kết nối với nguồn phân tán.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quốc Lực;  Advisor : Bạch Quốc Khánh (2013)

 • Nghiên cứu tổng quan về chất lượng điện năng. Nêu hiện tượng sụt giảm điện áp ngắn hạn và các chỉ số đánh giá. Xây dựng bài toán đánh giá trên lưới phân phối có xét đến thời gian tác động của các thiết bị bảo vệ. Tính toán, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến dự báo sụt giảm điện áp ngắn hạn nhằm nâng cao chất lượng điện năng trên lưới phân phối.