Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Lê Quang Minh;  Advisor : Phạm Công Hùng (2004)

 • Giới thiệu tổng quan về mô hình kết nối hệ thống(OSI). Trình bày các giao thức như giao thức TCP/IP, giao thức Snoop; giao thức wireless TCP. Mô phỏng quá trình hoạt động trên mạng với NS-2

 • Thesis


 • Authors : Vũ Duy Thịnh;  Advisor : Trần Đức Hân (2004)

 • Giới thiệu tổng quan công nghệ đa truy nhập theo mã CDMA cùng các lớp vật lý và các bệnh lôgíc của hệ thống. Trình bày kỹ thuật vô tuyến và kế hoạch trỉển khai mạng. Phân tích dung lượng đường lên và xuống của hệ thống CDMA và vấn đề nâng cao dung lượng hệ thống bằng dàn anten mù

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Công Hoan;  Advisor : Trần Đức Hân (2004)

 • Trình bày đặc điểm cấu trúc và nguyên lý hoạt động của các loại chuyển mạch quang.Nêu các vấn đề như các phần tử; các cấu trúc ma trận của chuyển mạch quang. Xây dựng phương pháp tính toán thiết kế mạng chuyển mạch gói toàn quang

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Việt Hà;  Advisor : Đỗ Hoàng Tiến (2004)

 • Trình bày trích lược sơ bộ đôi nét về cấu trúc của CDMA dp S-fone triển khai, tiêu chuẩn IS-2000 và quản lý tối ưu mạng thông tin di động CDMA