Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Trường Giang;  Advisor : Hồ Anh Túy (2004)

  • Giới thiệu kỹ thuật mã hoá video, các chuẩn nén video số

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Phúc;  Advisor : Đoàn Nhân Lộ (2004)

  • Giới thiệu mạng thế hệ sau và công nghệ chuyển mạch mềm, đặc điểm và kiến trúc mạng NGN, các giao thức báo hiệu và điều khiển trong hệ thống chuyển mạch mềm, giao thức báo hiệu giữa chuyển mạch mềm và mạch báo hiệu số 7, mô hình giao tiếp dịch vụ và phát triển ứng dụng trong hệ thống chuỷên mạch mềm, giới thiệu giải pháp Surpass của Siemen và tình hình triển khai mạng NGN ở Việt Nam.

  • Thesis


  • Authors : Triệu Mạnh Hoàn;  Advisor : Nguyễn Phương (2004)

  • Giới thiệu sóng con và phân tích sóng con đa phân giải, lý thuyết sóng con, đánh giá tích phân sóng con, ngoại suy sóng con và các bài toán biên, biến đổi sóng con rời rạc không hiệu ứng biên, ứng dụng trong kỹ thuật nén ảnh