Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Trung Hiếu;  Advisor : Hoàng Mạnh Thắng (2017)

  • Tổng quan về hệ thống khóa thông minh hiện nay. Giới thiệu về mạng GSM, các linh kiện chính được sử dụng, các công cụ sử dụng. Nghiên cứu thiết kế và hoàn thiện các thành phần của hệ thống. Kết quả phần cứng, phần mềm đạt được.

  • Thesis


  • Authors : Vũ Tiến Đạt;  Advisor : Đặng Quang Hiếu (2017)

  • Tổng quan về thư viện open CV và xử lý ảnh, về ngôn ngữ lập trình python, về module sim 900a và bi điều khiển atmega 328,...Chế tạo board mở rộng với module sim và vi điều khiển atmega328, thiết sơ đồ khối và sơ đồ nguyên lý, lập trình cho board mở rộng,...Hình ảnh hệ thống trong thực tế và nhận xét của đơn vị sử dụng.

  • Thesis


  • Authors : Vũ Xuân Ngọc;  Advisor : Hồ Anh Túy (2004)

  • Trình bày so sánh các công nghệ và mô hình mạng VPN. Kiến trúc chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS, cơ chế hoạt động của MPLS trên nền IP. Kiến trúc MPLS/VPN, phương án triển khai MPLS/VPN trên hạ tầng mạng VNN. Giải pháp triển khai các mô hình mạng cho khách hàng.