Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Văn Hùng;  Advisor : Nguyễn Viết Nguyên (2006)

  • Tổng quan về mạng NGN. Tổng quan về mạng WDM. Định tuyến và gán bước sóng trong mạng WDM. Xu hướng tích hợp IP/Quang trong mạng NGN. Truyền dẫn quang đường trục trong mạng NGN của VNPT.

  • Thesis


  • Authors : Phạm Văn Thắng;  Advisor : Đặng Quốc Thống (2006)

  • Trình bày nghiên cứu và áp dụng hệ thống DAS cho lưới điện quận Đống Đa: Giới thiệu chung về đặc điểm tình hình quận Đống Đa, giới thiệu hệ thống tự động phân phối điện - DAS, tính toán ứng dụng hệ thống DAS cho lưới điện khu vực quận Đống Đa, Phân tích tài chính kinh tế. Đề xuất một số giải pháp phát triển lưới điện cho các quận nội thành Hà Nội: Đặc thù về địa lý và dân cư&...

  • Thesis


  • Authors : Hoàng Văn Thắng;  Advisor : Nguyễn Hoàng Hải (2013)

  • Giới thiệu về hệ thống thông tin di động. Mạng GSM và giải pháp nâng cấp lên 3G. Công nghệ di động thế hệ ba W-CDMA. Quy hoạch và tối ưu mạng W-CDMA.