Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Ngọc Hải;  Advisor : Lưu Hồng Việt (2009)

  • Tổng quan về bộ lọc tích cực và ứng dụng của nó trong hệ thống, ảnh hưởng của phi tuyến đến hệ thống và nguyên lý hoạt động của bộ biến đổi ba pha bốn dây. Trình bày thuật toán điều chế vectơ không gian ba chiều. Cấu trúc điều khiển mạch lọc tích cực ba pha bốn dây, từ đó tiến hành mô phỏng hệ thống.