Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tiến Thắng;  Advisor : Nguyễn Doãn Phước (2004)

 • Cơ sở lý thuyết, tính quan sát được, tiêu chuẩn quan sát, bộ quan sát trạng thái tuyến tính, hệ phi tuyến, kỹ thuật Gain - Scheduling, bộ quan sát Gain - Scheduling, bộ quan sát Gain - Scheduling loại 1, loại 2.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hải Bình;  Advisor : Bùi Quốc Khánh (2008)

 • Trình bày khái niệm thang máy, chế độ làm việc của tải và yêu cầu của hệ truyền động điện dùng trong thang máy. Nghiên cứu hệ truyền động biến tần-động cơ đồng bộ kích từ nam châm vĩnh cửu cho thang máy.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Hưng;  Advisor : Bùi Quốc Khánh (2008)

 • Giới thiệu công nghệ xeo giấy trong nhà máy sản xuất giấy. Nêu nguyên lý hoạt động của quá trình sấy trong xưởng Xeo. Mô hình hóa và xây dựng cấu trúc điều khiển mới. Mô phỏng và nhận xét.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Quang;  Advisor : Nguyễn Văn Liễn (2008)

 • Tổng quan về máy phát điện, nhà máy thuỷ điện, cấu trúc và hệ điều chỉnh Tuabin. Tổng hợp hệ thống điều tốc Tuabin; xây dựng bộ điều khiển máy điều tốc sử dụng vi điều khiển ATMEGA32 của ATMEL