Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Huy Tưởng;  Advisor : Nguyễn Mạnh Tiến (2015)

  • Tổng quan về động cơ không đồng bộ rô to lồng sóc. Giới thiệu về hệ thống điều khiển tần số động cơ không đồng bộ (ĐC KĐB). Tổn hao trong ĐC KĐB và các phương pháp điều khiển tối ưu hiệu suất. Xây dựng hệ thống điều khiển tối ưu hiệu suất. Mô phỏng hệ thống điều khiển

  • Thesis


  • Authors : Mai Văn Duy;  Advisor : Nguyễn Văn Liễn (2015)

  • Tổng quan về hệ thống truyền động điện biến tần - động cơ xoay chiều. Nghiên cứu chỉnh lưu tích cực. Nghịch lưu điều khiển vector. Mô phỏng hệ truyền động 4Q - động cơ không đồng bộ ba pha. Nghiên cứu vận hành biến tần 4Q Sinamics S120.