Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hồng Sơn;  Advisor : Phạm Việt Phương (2015)

  • Tổng quan về các bộ biến đổi đa mức nguồn áp. Tìm hiểu cấu trúc và các phương pháp điều chế module MMC. Ứng dụng module MMC trong hệ thống HVDC Plus của hãng Siemens. Mô hình hóa và thiết kế bộ điều khiển cho hệ thống HVDC Plus. Mô phỏng hệ thống HVDC plus sử dụng phần mềm PSCAD.

  • Thesis


  • Authors : Đào Việt Anh;  Advisor : Bùi Quốc Khánh (2015)

  • Giới thiệu chung về các nguồn năng lượng tái tạo và xu thế phát triển năng lượng tái tạo, tình hình sử dụng điện mặt trời hiện nay,..Điều chế vector không gian và mô hình toán học của nghịch lưu nguồn Z. Pin năng lượng mặt trời và thuật toán tìm điểm công suất cực đại (MPPT). Thiết kế hệ thống điều khiển. Mô phỏng bộ nghịch lưu nguồn Z và hệ thống điều khiển. Xây dựng mô hình thực nghiệm&#x...