Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Quyết;  Advisor : Hoàng Sỹ Hồng (2017)

 • Tổng quan về phòng sạch và hệ thống điều khiển bộ xử lý khí AHU. Thiết kế tổng thể hệ thống. Phân tích, lựa chọn cảm biến cho hệ thống; tính toán thiết kế tủ điều khiển DDC; viết lưu đồ thuật toán; lập trình DDC trên phần mềm của hãng honeywell; lập trình giao diện HMI.

 • Thesis


 • Authors : Trần Quang;  Advisor : Nguyễn Quang Địch (2015)

 • Nghiên cứu tổng quan về ổ từ chủ động. Xây dựng mô hình toán học của ổ từ chủ động 4 cực. Xây dựng hệ điều khiển cho ổ từ chủ động 4 cực. Mô phỏng hệ thống điều khiển ổ từ chủ động 4 cực.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Hưng;  Advisor : Bùi Quốc Khánh (2008)

 • Giới thiệu công nghệ xeo giấy trong nhà máy sản xuất giấy. Nêu nguyên lý hoạt động của quá trình sấy trong xưởng Xeo. Mô hình hóa và xây dựng cấu trúc điều khiển mới. Mô phỏng và nhận xét.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Trung;  Advisor : Đào Văn Tân (2008)

 • Giới thiệu hệ điểu khiển phân tán, hệ điều khiển deltav. Nêu tổng quan về quá trình công nghệ, các sách lược điều khiển, bộ điều khiển PID của hệ DELTAV. Thiết kế hệ thống điều khiển phân tán cho nhà máy lọc dầu.

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Thị Yến;  Advisor : Bùi Quốc Khánh (2008)

 • Tổng quan hệ điều khiển quá trình. Nghiên cứu tìm hiểu động học của các khâu cơ bản, phân tích bộ điều khiển PID, cấu trúc điều khiển theo mô hình nội IMC, feedforward. Nâng cao chất lượng hệ điều khiển quá trình.