Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Đà;  Advisor : Nguyễn Mạnh Tiến (2015)

 • Tổng quan về công nghệ sản xuất xi măng. Giới thiệu về hệ thống điều khiển phân tán và hệ thống điều khiển PLC trong công nghiệp. Công nghệ công đoạn nghiền liệu thô nhà máy xi măng Bút Sơn - Hà Nam. Xây dựng cấu hình hệ thống và lập trình điều khiển. Thiết kế giao diện và mô phỏng.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Trường Giang;  Advisor : Phạm Việt Phương (2015)

 • Giới thiệu về hệ thống vận hành từ xa. Lý thuyết thụ dộng và hệ LTI có trễ. Hệ thống vận hành từ xa có phản hồi lực. Ổn định hệ thống vận hành từ xa trễ hằng số trên cơ sở biến sóng. Ổn định hệ thống vận hành từ xa trễ biến thiên bằng bộ lọc tái tạo năng lượng. Mô phỏng trên Matlab-Sumilink.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Hiến;  Advisor : Võ Việt Sơn (2015)

 • Tổng quan về hệ điều khiển thích nghi. Mô hình toán học của động cơ điện một chiều không chổi than và lựa chọn thuật toán điều khiển. Xây dựng cấu trúc hệ truyền động và mô phỏng.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Phương Huệ;  Advisor : Phạm Thị Ngọc Yến (2010)

 • Giới thiệu hệ thống đo và điều khiển nhiệt độ. Cảm biến đo nhiệt độ. Các phương pháp đo nhiệt độ. Thiết kế bài thí nghiệm lựa chọn cảm biến đo nhiệt độ. Thiết kế và xây dựng một số bài thí nghiệm ứng dụng hệ thống đo lường và điều khiển nhiệt độ. Giới thiệu hệ thống đo và điều khiển nhiệt độ. Cảm biến đo nhiệt độ. Các phương pháp đo nhiệt độ. Thiết kế bài thí nghiệm lựa chọn cảm&#...

 • Thesis


 • Authors : Lê Toàn Thắng;  Advisor : Bùi Quốc Khánh (2010)

 • Trình bày tổng quan về các hệ thống cân bằng tàu và các phương tiện nổi. Tìm hiểu mô hình động học tàu thủy, các thuật toán và phương pháp điều khiển cân bằng tàu. Xây dựng thử nghiệm hệ thống điều khiển cân bằng cho tàu LASH.