Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hải Bình;  Advisor : Bùi Quốc Khánh (2008)

 • Trình bày khái niệm thang máy, chế độ làm việc của tải và yêu cầu của hệ truyền động điện dùng trong thang máy. Nghiên cứu hệ truyền động biến tần-động cơ đồng bộ kích từ nam châm vĩnh cửu cho thang máy.

 • Thesis


 • Authors : Nghiêm Xuân Toàn;  Advisor : Tạ Cao Minh (2008)

 • Trình bày tổng quan về sensor tốc độ và phương pháp ước lượng tốc độ. Giới thiệu về cấu trúc chung của động cơ một chiều không chổi than. Nêu mô hình toán học, đặc tính cơ và tổng hợp các bộ điều chỉnh hệ truyền động cơ một chiều không chổi than. Xây dựng bộ quan sát tốc độ cho động cơ đó và mô phỏng hệ thống.

 • Thesis


 • Authors : Mai Văn Duy;  Advisor : Nguyễn Văn Liễn (2015)

 • Tổng quan về hệ thống truyền động điện biến tần - động cơ xoay chiều. Nghiên cứu chỉnh lưu tích cực. Nghịch lưu điều khiển vector. Mô phỏng hệ truyền động 4Q - động cơ không đồng bộ ba pha. Nghiên cứu vận hành biến tần 4Q Sinamics S120.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Bảo Huy;  Advisor : Tạ Cao Minh (2015)

 • Điều khiển vector động cơ IPM cho hệ truyền động ô tô điện. Nâng cao chất lượng điều khiển dòng điện động cơ IPM. Mô hình thống nhất của hệ truyền động với phương pháp "biểu diễn vĩ mô năng lượng" EMR. Hệ thống thực nghiệm với ô tô điện Mitsubishi iMiEV.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Tâm;  Advisor : Phạm Văn Diễn (2008)

 • Trình bày tổng quan về máy điện đồng bộ & bộ biến tần bán dẫn. Nêu, mô phỏng hệ truyền động động cơ đồng bộ biến tần nguồn dòng chuyển mạch tự nhiên.