Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Quốc Việt;  Advisor : Phan Xuân Minh (2015)

  • Giới thiệu mô hình động lực học của robot bật tự do. Điều khiển trượt thích nghi trên cơ sở mạng rơ ron nhân tạo. Áp dụng thuật toán điều khiển trượt thích nghi trên cơ sở mạng nơ ron nhân tạo cho robot ba bậc tự do.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tuấn Phường;  Advisor : Nguyễn Phạm Thục Anh (2010)

  • Trình bày khái quát về Robot công nghiệp. Thiết kế bộ điều khiển trượt và bộ quan sát trạng thái tốc độ cao. Thiết kế bộ điều khiển trượt trên cơ sở bộ quan sát tốc cao cho robot 2 thanh nối. Mô phỏng kết quả và đánh giá thuật toán điều khiển

  • Thesis


  • Authors : Đoàn Thị Xuân Quỳnh;  Advisor : Nguyễn Phạm Thục Anh (2011)

  • Trình bày tổng quan về các phương pháp điều khiển robot. Cơ sở lý thuyết phương pháp backstepping. Áp dụng phương pháp điều khiển backstepping cho robot scara sepent 4 bậc tự do.