Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Đà;  Advisor : Nguyễn Mạnh Tiến (2015)

 • Tổng quan về công nghệ sản xuất xi măng. Giới thiệu về hệ thống điều khiển phân tán và hệ thống điều khiển PLC trong công nghiệp. Công nghệ công đoạn nghiền liệu thô nhà máy xi măng Bút Sơn - Hà Nam. Xây dựng cấu hình hệ thống và lập trình điều khiển. Thiết kế giao diện và mô phỏng.

 • Thesis


 • Authors : Trần Quang;  Advisor : Nguyễn Quang Địch (2015)

 • Nghiên cứu tổng quan về ổ từ chủ động. Xây dựng mô hình toán học của ổ từ chủ động 4 cực. Xây dựng hệ điều khiển cho ổ từ chủ động 4 cực. Mô phỏng hệ thống điều khiển ổ từ chủ động 4 cực.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Công Trung;  Advisor : Nguyễn Quốc Cường (2015)

 • Giới thiệu chung về cân băng tải, các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu đo lường cân băng tải. Phân tích thiết kế hệ thống kiểm định cân băng tải. Phân tích thiết kế hệ thống phần cứng và phần mềm.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hữu Bình;  Advisor : Nguyễn Quốc Cường (2005)

 • Tổng quan về công tơ điện một pha. Đôi nét về các dạng công tơ điện tử. Giới thiệu vi mạch ADE 7753. Thiết kế công tơ điện tử một pha.