Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Anh Đức;  Advisor : Vũ Toàn Thắng (2014)

  • Tổng quan về các phương pháp đo độ thẳng, về đệm khí. Tính toán thiết kế, chế tạo, lắp đặt xe trượt đệm khí. Kết quả đo độ nhám bề mặt của băng máy U3M-10M trước khi mài nghiền, độ nhám bề mặt làm việc của đệm khí chịu tải, đệm khí hướng dẫn,...