Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hữu Định;  Advisor : Phạm Văn Nghệ (2010)

  • Nghiên cứu lý thuyết cơ bản về máy công cụ điều khiển theo chương trình số. Phân tích tính toán yêu cầu kỹ thuật của hệ thống cấp phôi. Phân tích tính toán thông số kỹ thuật của hệ thống thay chày cối. Hệ thống điều khiển máy đột dập

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hữu Định;  Advisor : Phạm Văn Nghệ (2010)

  • Nghiên cứu lý thuyết cơ bản về máy công cụ điều khiển theo chương trình số. Phân tích tính toán yêu cầu kỹ thuật của hệ thống cấp phôi. Phân tích tính toán thông số kỹ thuật của hệ thống thay chày cối. Hệ thống điều khiển máy đột dập.