Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Chí Bang;  Advisor : Phạm Văn Nghệ (2010)

  • Trình bày tổng quan công nghệ chế tạo bồn chứa công nghiệp. Nghiên cứu thiết kế công nghệ và thiết bị miết đáy bồn dạng chỏm cầu. Thiết kế công nghệ chế tạo thân bồn chứa. Nghiên cứu công nghệ hàn và đồ gá tổ hợp hàn. Kiểm tra chất lượng sản phẩm

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Trọng Khoa;  Advisor : Phạm Văn Lang; Bành Tiến Long (2013)

  • Trình bày tổng quan về bánh răng trụ và tính toán các thông số hình học của bộ truyền bánh răng trụ; các phương pháp tạo hình gia công bánh răng trụ; thiết kế dao xọc răng; tự động hóa thiết kế biên dạng dao xọc răng.

  • Thesis


  • Authors : Kiều Duy Trường;  Advisor : Lê Thanh Sơn (2013)

  • Trình bày tổng quan về máy và dụng cụ tổ hợp để gia công lỗ cơ sở lý thuyết cắt gọt gia công lỗ; nghiên cứu, thiết kế dao tổ hợp BTA gia công lỗ xilanh; nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhấp nhô bề mặt chi tiết sau khi gia công thép C15 bằng dụng cụ tổ hợp BTA sản xuất tại Việt Nam.