Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Anh Đức;  Advisor : Vũ Toàn Thắng (2014)

  • Tổng quan về các phương pháp đo độ thẳng, về đệm khí. Tính toán thiết kế, chế tạo, lắp đặt xe trượt đệm khí. Kết quả đo độ nhám bề mặt của băng máy U3M-10M trước khi mài nghiền, độ nhám bề mặt làm việc của đệm khí chịu tải, đệm khí hướng dẫn,...

  • Thesis


  • Authors : Sout Chay Soar Vi Xay;  Advisor : Phạm Văn Hùng (2008)

  • Tổng quan về máy phay CNC BRIDGEPORT-TC1. Kỹ thuật lập trình máy phay CNC. Nghiên cứu lập trình Macro A và Macro B. Ứng dụng triển khai chương trình Macro cho trung tâm gia công BRIDGEPORT-TC1 để mở rộng khả năng của máy.