Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Hoàng Hải;  Advisor : Hoàng Văn Gợt; Trần Văn Địch (2012)

 • Trình bày tổng quan về độ chính xác gia công cơ. Giới thiệu các quy luật phân bố của độ chính xác gia công. Xác định các đặc tính của các quy luật phân bố của độ chính xác gia công. Xác định độ chính xác gia công của chi tiết trên máy tiện.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Tình;  Advisor : Trần Văn Địch (2012)

 • Trình bày những khái niệm cơ bản về hệ thống sản xuất linh hoạt FMS. Nguyên tắc thiết lập hệ thống sản xuất linh hoạt FMS. Các thành phần cơ bản của FMS. Xác định thành phần thiết bị của hệ thống FMS và thiết kế hệ thống FMS.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Thắng;  Advisor : Nguyễn Đắc Trung (2011)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ dập khối. Nghiên cứu sự mất ổn định và sự hình thành khuyết tật "gấp". Thiết lập mô hình tính toán quá trình biến dạng dẻo trong bài toán chồn. Nghiên cứu bài toán dập khối chi tiết ống nối và bánh răng côn răng thắng

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Duy Quân;  Advisor : Nguyễn Thị Phương Mai (2011)

 • Trình bày tổng quan về phương pháp phần tử hữu hạn. Xây dựng phương pháp mô phỏng ứng suất lớp phủ TiN trên chi tiết máy. Tính toán lực cắt - ứng suất trên mũi khoan. Tính toán mô phỏng ứng suất lớp phủ TiN. Kết quả mô phỏng