Search

Current filters:


Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Hoàng Ngọc Ân;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2014)

  • Giới thiệu về robot công nghiệp, robot hàn, robot hàn ống dẫn dầu khí. Phân tích chuyển động của robot hàn ống dẫn dầu khí PWR. Thiết kế hệ thống dẫn động cho robot hàn ống dẫn dầu khí PWR.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Ngọc Anh;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2014)

  • Giới thiệu chung về robot, công nghệ hàn hồ quang, cấu trúc chung của robot hàn, một số loại robot hàn, ứng dụng robot hàn trong ngành dầu khí. Tính động học robot hàn ống dẫn dầu khí. Thiết kế quỹ đạo chuyển động cho robot hàn ống dẫn dầu khí.