Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và thiết kế IC chuyển mạch ADC.
Authors: Phạm Văn Danh
Advisor: Phạm Nguyễn Thanh Loan
Keywords: Chuyển mạch; Thiết kế
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về lý thuyết chung; giới thiệu về bộ ADC; tổng quan về bộ so sánh; thiết kế và mô phỏng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4001
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272406-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 120,87 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272406.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,68 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.