Thông tin tài liệu


Title: NGHIÊN CỨU ĐO CUNG LƯỢNG TIM KHÔNG CAN THIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỞ KHÁNG NGỰC (ICG). THIẾT KẾ MẠCH ĐO THAY ĐỔI TRỞ KHÁNG NGỰC KẾT NỐI MÁY TÍNH
Authors: Nguyễn Minh Đức
Advisor: Nguyễn Thái Hà
Keywords: Mạch đo; Bệnh tim; Thiết kế
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về cung lượng tim và các phương pháp đo cung lượng tim: các thông số đánh giá hoạt động tim, cung lượng tim...Tim đồ trở kháng ngực (ICG) và các thông số huyết động. Lựa chọn giải pháp tim đồ trở kháng ngực. Thử nghiệm hệ thống với tín hiệu mẫu, thực hiện đo trên người.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4004
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000272975.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.