Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế, chế tạo, thử nghiệm phân hệ cao tần trong hệ thống thu của Ra đa xung dải VHF.
Authors: Nguyễn Ngọc Thủy
Advisor: Hoàng Mạnh Thắng
Keywords: Ra đa; Thiết kế; Chế tạo
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết ra đa, thiết kế máy thu tra đa cảnh giới dải VHF P18. Phân tích và thiết kế phân hệ cao tần trong hệ thống thu của ra đa xung dải VHF P18.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4006
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273041-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 87,83 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273041.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,55 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.