Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các cơ chế Adaptive Bitrate Streaming (ABS) và Scalable Video Coding (SVC) phục vụ các ứng dụng Streaming trên mạng có băng thông thay đổi.
Authors: Phạm Trường Giang
Advisor: Nguyễn Chấn Hùng
Keywords: Mạng; Công nghệ; Băng thông rộng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết cơ sở về đặc tính mạng không dây, băng thông mạng, độ trễ, lỗi mất gói, tắc nghẽn, thay đổi nút mạng...Video Streaming, hệ thống Wowza, VLC, Video codec... Qúa trình đo đạc tính toán, mô hình đo( Server, Client, Wireless Network Emulator)
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4007
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

54

VIEWS & DOWNLOAD

27

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273074-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 90,78 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273074.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.