Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn phân tán tới hệ thống bảo vệ cho lưới phân phối có nguồn điện phân tán
Authors: Nguyễn Thị Thi
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Lưới điện; Nguồn điện phân tán
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về lưới phân phối và hệ thống bảo vệ của lưới phân phối. Đặc điểm của nguồn điện phân tán và ảnh hưởng và phân tích ảnh hưởng của nguồn điện phân tán đối lưới phân phối.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4009
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

62

VIEWS & DOWNLOAD

63

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295474.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,02 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295474-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 196,27 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.