Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng NX 7.0 trong thiết kế chế tạo khuôn mẫu.
Authors: Hoàng Xuân Huân
Advisor: Trần Xuân Việt
Keywords: Lõi khuôn; Chế tạo; Chất dẻo
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về công nghệ CAD/CAM - CNC; Tổng quan về chất dẻo và công nghệ gia công chất dẻo; Ứng dụng phần mềm CAD/CAM - NX; Lập quy trình công nghệ chế tạo lòng và lõi khuôn.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4031
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272582-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 119,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272582.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.