Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và ứng dụng các phần mềm CAD/CAM/CNC của Inventor, Mastercam trong thiết kế và gia công bề mặt phức tạp trên máy gia công CNC.
Authors: Nguyễn Anh Tuấn
Advisor: Trần Xuân Việt
Trương Hoành Sơn
Keywords: Máy gia công; Phần mềm
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu công nghệ CAD/CAM/CNC trong việc gia công các bề mặt phức tạp. Nêu ứng dụng phần mềm INVENTOR và MASTERCAM để xây dựng và biên dịch chương trình gia công một số bề mặt phức tạp. Đưa ra kết quả gia công và đánh giá chung về sản phẩm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4040
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272733-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 170,58 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272733.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,01 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.