Thông tin tài liệu


Title: ghiên cứu và ứng dụng các phần mềm CAD/CAM/CNC của Catia, Mastercam trong thiết kế và gia công bề mặt phức tạp trên máy gia công CNC.
Authors: Cao Thế Minh
Advisor: Trương Hoành Sơn
Keywords: Máy gia công; Phần mềm; Thiết kế
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về CNC, CAD/CAM. Công nghệ CAD/CAM/CNC trong việc gia công các bề mặt phức tạp; Ứng dụng phần mềm CATIA V5R20 và MASTERCAM để xây dựng làm chương trình gia công một số bề mặt phức tạp. Kết quả gia công và đánh giá chung về sản phẩm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4041
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272756-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 168,66 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272756.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,52 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.