Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá độ chính xác và độ tin cậy của máy đo xa điện tử (EDM).
Authors: Tống Công Dũng
Advisor: Vũ Khánh Xuân
Nguyễn Văn Vinh
Keywords: Máy đo; Độ chính xác; Độ tin cậy
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về máy đo xa EDM và phương pháp đo xa sử dụng trong máy đo EDM. Các sai số chính ảnh hưởng đến độ chính xác của máy. Xây dựng phương pháp đánh giá độ chính xác và độ tin cậy của máy đo xa EDM. Giới thiệu một số bài toán thực nghiệm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4044
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272772-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 106,78 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272772.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,88 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.