Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm TopSolid trong thiết kế và gia công khuôn ép nhựa.
Authors: Hoàng Anh Thu
Advisor: Trần Xuân Việt
Keywords: Khuôn ép; Phần mềm; Gia công; Thiết kế
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở chung về gia công khuôn ép nhựa. Nêu cơ sở ứng dụng, kết quả ứng dụng của phần mềm Topsolid trong thiết kế và lập trình gia công khuôn ép nhựa.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4045
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272832-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 119,49 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272832.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,99 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.